درباره ما

about us

read more
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

news

quality management system
A quality management system is a collection of business processes focused on consistently meeting customer requirements and enhancing their satisfaction. It is expressed as the organizational
Our membership in the Institute of Global cooling technology
After years of continuous efforts in industrial (cooling tower) and work around the clock to update the necessary requirements for successful membership in the Institute's global cooling tower and we
Military projects and research
tochal tahvieh Iranian as the only exclusive distributor of OEM parts and after-sales service Parto Bgrdan so far in more than 100 projects in our country Iran's military and strategic research
Install the 6 cooling tower model (MB-150.MB-225.MB-250) in the aerospace residential project located on the hemmat highway
This time the installation of a 6 cooling tower model number (MB-150.MB-225.MB-250) at the project site is located in the residential space martyr Hemmat highway

our capabilities and privileges

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

products