HSE

ایمنی 10
ایمنی 9
ایمنی 8
ایمنی 7
ایمنی 1
ایمنی 6
ایمنی 5
ایمنی 4
ایمنی 3
Loading

افتخار کسب گواهینامه صلاحیت ایمنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

7

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهی‌نامه‌ای  که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران واجد شرایط صادر می شود. این گواهینامه  پس از طی مراحلی ازجمله آموزش کارفرمایی ، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه‌های مربوطه، تایید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و درنهایت  با تأیید ایمنی فرایند آن‌ها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه برای پیمانکار صادر می شود.

شرکت توچال تهویه ایرانیان که در سالیان گذشته موفق به دریافت و کسب ایزو های مختلف ایمنی و بهداشت محیط کار (18001-41000) شده با دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در جهت نیل به هدف معین این شرکت که حفاظت از نیروی کار مجرب و آموزش دیده خود است قدم برداشته و تلاش دارد با به حداقل رساندین ریسک سلامت پرسنل محیطی سالم و شاداب را برای پرسنل خویش فراهم آورد و در نهایت خدمتی مناسب به کارفرمایان خود ارائه کند .

 

  OOPOP   

54