سیستم کلگی توزیع آب "12

سیستم کلگی توزیع آب "12
سیستم کلگی توزیع آب "12 بزرگترین قطعه در نوع خود و گروه کلگی های توزیع آب برج های خنک کننده می باشد که در شرکت پرتو آبگردان بسته به انتخاب مشتری و بر حسب نوع آب و منطقه ای که دستگاه در آن کار می کند از جنس آلومینیوم و یا برنج تولید می گردد

سیستم کلگی توزیع آب "12 بزرگترین قطعه در نوع خود و گروه کلگی های توزیع آب برج های خنک کننده می باشد که در شرکت پرتو آبگردان بسته به انتخاب مشتری و بر حسب نوع آب  و منطقه ای که دستگاه در آن کار می کند از جنس آلومینیوم و یا برنج تولید می گردد که در این محصول از هشت خروجی استفاده شده است . بر روی هر دستگاه  فوق از هشت عدد بازویی توزیع آب از جنس پی وی سی فشارقوی با ضخامت 9 میلی متر که توسط قطرهگیر (المینتور) پوشش داده شده و مانع خروج قطعات آب بصورت مستقیم می گردد استفاده می شود. مجموعه فوق با میلهکشش و بست آچار خور و بست پیچ گوشتی خور و مارپیچ تنظیم با ایجاد تعادل و تقسیم وزن و با تنظیمجهت سوراخهای بازویی توزیع آب سرعت چرخش کلگی توزیع آب را کنترل و با تقسیم آب بصورت یکنواخت زمان تبادل آب و هوا را بیشتر کرده و در نتیجه راندمان دستگاه بالاتر خواهد رفت .

۲۱ تیر ۱۳۹۵
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید