بلور و شیشه اصفهان

بلور و شیشه اصفهان
یکی از افتخارت شرکت توچال تهویه ایرانیان در سال جاری نصب و مونتاژ یک دستگاه برج خنک کننده مکعبی XC-2300 در شهر اصفهان و پروژه بلور و شیشه اصفهان
یکی از افتخارت شرکت توچال تهویه ایرانیان در سال جاری نصب و مونتاژ یک دستگاه برج خنک کننده مکعبی XC-2300 در شهر اصفهان و پروژه بلور و شیشه اصفهان می باشد که پس از خرید نمودن این دستگاه از شرکت محترم پرتو آبگردان افتخار نصب و مونتاژ آن نصیب گروه فنی و مهندسی توچال تهویه ایرانیان گردیده است
۱۱ شهریور ۱۳۹۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید