بازدید دوره ای از دانشکده دندانپزشکی مازندران (ساری) توسط کارشناس توچال تهویه ایرانیانSMB-300SB*3

بازدید دوره ای از دانشکده دندانپزشکی مازندران (ساری) توسط کارشناس توچال تهویه ایرانیانSMB-300SB*3
بعلت کیفیت بالای قطعات و سفارش ویژه بودن (استفاده از قطعات استیل و برنجی) دستگاه های فوق بدون هیچ گونه مشکل در حال کار میباشد.
۲۷ تیر ۱۳۹۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید