سخت ترین نصب ها در مرتفع ترین مکانها

سخت ترین نصب ها در مرتفع ترین مکانها
افتخار ما خدمت رسانی به بیمارستانها و مراکز درمانی کشور است لذا در این راه با نصب دو دستگاه برج خنک کننده مدل SMB-400 در بیمارستان تازه تاسیس آرمان تلاش داریم تا همچنان در این راه قدمی استوار برداریم و کوشش کنیم.

افتخار ما خدمات رسانی به بیمارستانها و مراکز خدرمانی کشور همچون بیمارستان محب کوثر و بیمارستان محک و بیمارستان خیریه عسگریه اصفهان است لذا در این راه با نصب دو دستگاه برج خنک کننده مدل SMB-400 در بیمارستان تازه تاسیس آرمان تلاش داریم تا همچنان در این راه قدمی استوار برداریم و کوشش کنیم.

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید