کلگی توزیع آب

این قطعه جهت پخش نمودن آب به تناوب بر روی لایه های پکینگ طراحی شده که بنا به مدل دستگاه و سایز لوله ورودی آب به برج خنک کننده در سایز های مختلف که در ذیل به آنها اشاره شده اینچ ساخته می شود و به دلیل مقدار فشار و سیال ورودی و منطقه ای که دستگاه در آن قرار گرفته است از جنس آلومینیوم و یا برنج تولید می گردد.

کلگی توزیع آب ABS در سه سایز 3 و ۲ و  1.1/2

کلگی توزیع آب 3

کلگی توزیع آب ۴

کلگی توزیع آب ۵

کلگی توزیع آب ۶

کلگی توزیع آب ۸

کلگی توزیع آب ۱۰

کلگی توزیع آب ۱۲

 

تصویر

کلگی