جستجوی محصول

المانهای حرارتی(پکینگ)

پکینگ  splash 70-34
توچال تهویه ایرانیان

54

تعداد بازدید: ۳,۳۳۵
مورد استفاده همکاران در تهیه و تجهیز برجهای خنک کننده Counter flow که از مواردی همچون سختی بالای آب و آلودگی سیال و آلودگی های محیطی رنج می برند
پکینگ (Technical Specifications)
توچال تهویه ایرانیان

55

تعداد بازدید: ۶,۹۸۶
پکینگ
پکینگ های تولیدی این شرکت یکی از جدیدترین انواع پکینگ مورد استفاده در انواع برجهای خنک کننده می باشد. جنس این پکینگ ها PVC (Poly Vinyl Chloride) بوده که با اف...
پکینگ HOTROLL-FL12
توچال تهویه ایرانیان

51

تعداد بازدید: ۲,۸۹۴
یکی از اجزای بسـیار مهم به منظور افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کننده پکینگ می باشدکه با افزایش سطح تماس جریان آب با هوا و همچنین کاهش سرعت جریان ...
پکینگ p.v.c
توچال تهویه ایرانیان

57

تعداد بازدید: ۷,۰۵۰
پکینگ برج خنک کننده
پکینگ یا پر کننده یکی از مهمترین اجزای برج های حنک کننده مدار باز است که برای افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کن از پکینگ‌...
پکینگ برج خنک کننده 09121212490
توچال تهویه ایرانیان

52

تعداد بازدید: ۲,۹۲۴
یکی از مهمترین اجزای برج های خنک کننده مدار باز به شمار میروند و به جهت افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کن از پکینگ‌ها استفاده می‌گردد
پکینگ بلوکی F12
توچال تهویه ایرانیان

56

تعداد بازدید: ۱۲,۳۴۵
پکینگ برج خنک کننده
پکینگ یا پر کننده یکی از مهمترین اجزای برج های حنک کننده مدار باز است که برای افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کن از پکینگ‌...
پکینگ بلوکی F12
توچال تهویه ایرانیان

53

تعداد بازدید: ۲,۷۲۲
با نگاهی اجمالی به لزوم طراحی و استفاده از این قطعات در برج های خنک کننده که همانا بالابردن و افزایش مدت زمان تبادل آب و هوا در قطعات پکینگ یا پر کننده که یکی از مهمترین ...
پکینگ بلوکی F12
توچال تهویه ایرانیان

60

تعداد بازدید: ۱,۴۹۲
یکی از اجزای بسـیار مهم به منظور افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کننده پکینگ می باشدکه با افزایش سطح تماس جریان آب با هوا و همچنین...
پکینگ بلوکی F19
توچال تهویه ایرانیان

61

تعداد بازدید: ۱,۵۶۰
یکی از اجزای بسـیار مهم به منظور افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کننده پکینگ می باشدکه با افزایش سطح تماس جریان آب با هوا و همچنین ...
پکینگ بلوکی F22
توچال تهویه ایرانیان

59

تعداد بازدید: ۱,۴۹۶
یکی از اجزای بسـیار مهم به منظور افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کننده پکینگ می باشدکه با افزایش سطح...
پکینگ پالرینگ
توچال تهویه ایرانیان

58

تعداد بازدید: ۱,۵۰۷
این نوع پکینگ توسط شرکت های متفرقه تولید کننده پکینگ و برج خنک کننده در ایران مورد استفاده قرار میگیرد...