کلگی توزیع آب

آموزش 3

 

 

1.قبل از بستن کلگی توزیع آب داخل فلنج های خروجی به گریس آغشته گردد.

2.در هنگام نصب بازویی های توزیع آب بر روی کلگی توزیع آب می باید با زاویه 45 درجه نسبت به خط عمود تنظیم گردند.

3.فلنج اصلی کلگی توزیع آب بر روی لوله عمود می باید کاملا تراز نصب گردد.

4.در تنظیم تعادل بازویی های توزیع آب در برج های خنک کننده مدل SMB-90 به بالا از قطعات میل کشش استفاده میگردد که در انتهای لوله توسط مارپیچ های تنظیم به بست های آچار خور متصل میشوند. 

سیستم فن

آموزش 1

 

1.پیش از شروع به مونتاژ قطعه می باید به شماره سری و شماره فنی درج شده بر روی هر تیغه دقت نمود.

2.در هنگام بستن تیغه های سیستم فن می باید به همراستا بودن و هم جهت بودن تیغه ها نسبت به یکدیگر دقت نمود.

3.تمامی تیغه های فایبری از داخل هاب به یک نافی متصل میشوند و این نافی از جابه جایی تیغه ها پس از تست نهایی جلوگیری میکند.

4.در هنگام نصب نهایی هاب سیستم فن قبل از ست نمودن پیچ و مهره های هاب از قرارگیری قاب سیستم فن در محل صحیح خود اطمینان حاصل فرمایید.

 

 

سیستم کاهش سرعت

آموزش 2

 

1.این قطعه در مدل های 3.4.6 تسمه ،هنگام ارسال شامل دو قسمت میباشد الف) پولی قطعه ب)توپی و شافت.

2.قبل از نصب قطعه می باید شافت بالایی در محل قرارگیری پولی را با گریس آغشته نمود.

3.از بستن خار بر روی شافت قطعه و جلوگیری از سقوط آن به داخل برج اطمینان حاصل کنید.

4.قبل از جا زدن سیستم فن بر روی شافت کاهش سرعت آن محل را به گریس آغشته نمایید.

5.می باید پس از اتصال سیستم فن به قطعه مذکور پیچ نگهدارنده فن در داخل شافت کاهش سرعت تا جای امکان سفت شود.

 

پکینگ بلوکی هات رول F12

پکینگ

 

1.قبل از نصب قطعات حتما در خصوص استفاده از نقشه انفجاری نصب با شرکت هماهنگی صورت پذیرد.

2.هر قطعه دارای شماره ایی مربوط به خود می باشد که می باید در جایگاه مخصوص قرار گیرد.

3.از زدن ضربه به دو سمت قطعه در هنگام جابه جایی اکیدا خودداری فرمایید.

4.در این مدل پکینگ تفاوتی میان دوسمت آن در هنگام نصب بر روی یکدیگر و لایه های مختلف وجود ندارد.

 

 

جانمایی علمی برج های خنک کننده در محیط

2
1

نحوه پخش آب در پکینگ بلوکی

3

قطرات آب خارج شده از بازویی های توزیع آب به هنگام ورود به قطعه پکینگ از بین لایه ها و شیار های ضربدری عبور نموده و به قطرات ریزتر تقسیم میگردد و همزمان با جریان هوای ورودی به قطعه که از سمت پایین وارد شده است برخورد نموده و در نتیجه در خنک سازی قطرات آب نقش موثرتری دارد. 
(تصویر فوق نمایانگر تقسیم قطرات آب می باشد)

تعریف صحیح IP الکتروموتور برج های خنک کننده

654

در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی با شماره تلفن 52849-021 تماس حاصل فرمایید