عوامل میکروبیولوژیک

در سه سال گذشته تعدادی از عزیزانمان در پروژه های صنعتی و مسکونی بزرگ ایران زمین با این مجموعه تماس حاصل نمودند و اعلام داشتند که علیرغم پایش آب مجموعه و انجام به موقع سرویس های دوره ایی برج های خنک کننده با مشکل عدم کارایی دستگاه به دلیل جلبک گذاری و یا رسوب گذاری شدید در دستگاه مواجه شده اند. (تصاویر زیر از برخی از پروژه های مورد اشاره دریافت شده)

پس از آن شرکت توچال تهویه ایرانیان با استفاده از کادر مجرب مهندسین میکروب شناس و میکروبیولوژیست در واحد تحقیقات خود آزمایشات زیادی بر روی آب سیرکوله تعدادی از مشتریان عزیز با نمونه گیری از آن محل انجام دادند و به نتایج جالبی دست یافته اند که امروز قصد داریم برای اولین بار آن را منتشر کرده و به نوعی خدمت شما همکاران و تکنسین های عزیز در خصوص مواد شیمیایی موجود در بازار ایران هشدار دهیم :

3


1

654645  2
 

لذا بر آن شدیم تا به صورت علمی دلیل این حملات میکروبیولوژیک به برج های خنک کننده ایران زمین را دریابیم که نتایج این آزمایشات صورت گرفته در عرض 4 سال بسیار جالب مینمود.

و آن اینکه شرکت ها و نام های بزرگ صنعت مواد شیمیایی و پایش آب متاسفانه دست به فروش مواد غیر اصلی زده اند که هیچ تاثیری بر رشد باکتری ها و جلبک های در سیستم های خنک کننده ندارد و با وجود آنکه همکاران ما در صنعت تاسیسات در بازه های زمانی مشخص و دقیق از دوز های مختلف این مواد با تزریق آنها در آب استفاده میکنند اما هرگز از شر این عوامل بیولوژیک خلاص نمیشوند و خوشبختانه شرکت توچال تهویه ایرانیان از جمله فروشندگان مواد شیمیایی موجود در بازار نبوده و امکان آنکه متهم به سیاه نمایی و فروش بیشتر اجناس خود شود وجود نخواهد داشت پس آزادانه خدمت تمامی همکاران محترم عرض مینماییم که در خرید و استفاده از مواد شیمیایی و تزریق آن به سیکل تبرید تمامی دقت خود را به کار برده و این کار را با تحقیقات قبلی و مشاوره با کارشناسان حرفه ایی انجام دهند. چرا که در غیر این صورت به شکل ناخواسته در نابودی و ایجاد ظرر و زیان به سیستم و دستگاه های گران قیمت تاسیسات گام خواهند برداشت.

در اینجا ذیل به اختصار گوشه ایی از تحقیقات کارشناسان این مجموعه را مطالعه خواهید کرد.

 

654  

جلبک ها ، قارچ ها و باکتری ها از جهات مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند ، اما ویژگی های بسیاری نیز با هم دارند. این شباهت ها و تفاوت ها در درک سوخت های زیستی و کنترل آنها مهم است.
اندازه سلول با توجه به پیچیدگی ساختار سلول متفاوت است. باکتری ها و سیانوباکتری های ساده تر از قالب ، مخمر و سایر جلبک ها بسیار کوچکتر هستند. به دلیل متابولیسم سریعتر و سرعت رشد آنها ، این سلولهای کوچکتر قادر به تولید سریعتر هستند.
همه میکروارگانیسم ها برای رشد به آب احتیاج دارند. اگرچه آنها از نظر شرایط مطلق آب و توانایی زنده ماندن در دوره های خشک متفاوت هستند ، اما یک جمعیت میکروبی فعال و پایدار بدون آب نمی تواند وجود داشته باشد.
بیشتر میکروارگانیسم هایی که در سیستم های خنک کننده در حال رشد هستند به یک دیواره سلولی سفت و سخت محدود می شوند. دیواره سلولی شکل مشخصی به ارگانیسم می دهد و استحکام مکانیکی را فراهم می کند. بلافاصله در داخل دیواره سلولی یک غشای سلولی وجود دارد که به عنوان مانعی از نفوذپذیری سلول عمل می کند. این مانع به سلول اجازه می دهد تا مواد شیمیایی مطلوب مانند مواد مغذی را تمرکز کند و مواد شیمیایی سمی یا ناخواسته مانند مواد زائد را حذف یا دفع کند. شیب غلظت چندین مرتبه از بزرگی را می توان در غشاء و فرآیندهای غشایی ایجاد کرد. کلیه سلولها برای حفظ شرایط داخلی بهینه باید مقدار قابل توجهی از انرژی متابولیک مصرف کنند. یکی از ویژگی های اساسی همه میکروب ها ، توانایی حفظ سازماندهی و یکپارچگی لازم سلول در یک محیط خصمانه و در حال تغییر است.
همه سلولها برای زنده ماندن و رشد باید از "بلوک های ساختمانی" انرژی و شیمیایی از محیط خود بدست آورند. توانایی هر نوع سلول برای انجام این عملکرد در محیط های مختلف در بخش زیر مورد بحث قرار گرفته است.
رشد میکروبیولوژیکی
از جمله واحدهای اساسی ساختمانی که سلولهای میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند و بیشترین مقدار مورد نیاز آنها کربن ، نیتروژن و فسفر است. میکروبها در روشی که از آنها استفاده می شود برای به دست آوردن کربن متفاوت است. جلبک های سبز ، سیانوباکتری ها و برخی باکتری ها می توانند از دی اکسید کربن به عنوان منبع کربن تنها استفاده کرده و آن را به ترکیبات کربن سلولی تبدیل کنند. اکثر باکتریها ، مخمرها و قالبها به ترکیبات کربن از پیش ساخته نیاز دارند و از مولکولهای آلی استفاده می کنند که از بسیار ساده تا بسیار پیچیده است. برای برآوردن نیازهای نیتروژن ، میکروب ها نیتروژن جوی را "اصلاح" کرده یا از آمین ها ، نیتریت ها و نیتراتهای موجود در محیط استفاده می کنند. فسفاتهای معدنی و آلی مصنوعی موجود و مصنوعی می توانند برای رفع نیازهای فسفات میکروبی مورد استفاده قرار گیرند.
میکروبها روشهای زیادی برای استخراج انرژی از محیط اطراف خود ایجاد کرده اند. جلبک ها و سایر موجودات فتوسنتزی انرژی نور خورشید را به دام می اندازند. مواد شیمیایی معدنی مانند آمونیاک ، گوگرد و هیدروژن توسط برخی از باکتری ها برای آزاد کردن انرژی اکسیده می شوند. به طور معمول ، باکتریها ، مخمرها و قالبها انرژی شیمیایی ذخیره شده در ترکیبات آلی مانند قندها ، پروتئینها ، چربیها ، روغنها ، اسیدهای آلی و الکل را آزاد می کنند.
ارگانیسم های هوازی از اکسیژن برای هدایت اکسیداسیون هایی که انرژی شیمیایی را آزاد می کنند استفاده می کنند. بی هوازی از اکسیژن استفاده نمی کند اما ممکن است به جای اکسیژن مولکول هایی مانند سولفات یا نیترات را جایگزین کند. در فرآیند تولید انرژی بی هوازی ، این مولکول های اکسید کننده کاهش می یابند و سولفیدها یا گاز نیتروژن تشکیل می دهند. هنگامی که هیچ اکسید کننده قابل قبولی در دسترس نباشد ، برخی از بی هوازی ها با اتصال اکسیداسیون نیمی از یک مولکول بستر به کاهش نیمه دیگر ، هنوز هم می توانند انرژی ایجاد کنند ، هرچند کم کارآمدتر. به طور معمول ، فرآورده های جانبی از این واکنش "تخمیر" اسیدهای مختلف آلی هستند. همه میکروب ها در بسته های کوچک و قابل استفاده انرژی استخراج و جمع آوری می کنند. پس از تهیه انرژی ، فقط در نحوه استفاده از آن تفاوت های جزئی وجود دارد.
در صورت وجود مواد مغذی کافی ، رشد و تولید مثل اتفاق می افتد. باکتریها و سیانوباکتریها با شکافت باینری تکثیر می شوند ، فرایندی که در آن یک سلول تقسیم می شود تا دو سلول دختر یکسان تشکیل شود. مخمرها با جوانه زدن تقسیم می شوند ، در حالی که سلول مادر مکررا سلولهای یک دختر ، یکسان اما بسیار کوچکتر را تشکیل می دهد. قالب های رشته ای با تشکیل سلول های جدید در نوک رو به رشد رشته رشد می کنند. جلبکهای سبز بسته به نوع مختلف می توانند چندین الگوی رشد داشته باشند ، از گسترش نوک تا تولید چندین سلول از یک سلول واحد در طی یک چرخه تقسیم. مانند سایر ویژگی های سلول ، پیچیدگی فرآیندهای رشد با افزایش اندازه سلول نیز افزایش می یابد. در شرایط بهینه ، بعضی از باکتریها می توانند تعداد آنها را هر 20 تا 30 دقیقه دو برابر کنند ، در حالی که قالبها می توانند ساعتهای زیادی طول بکشند تا دو برابر شوند.
میکروارگانیسم ها نیز با تغییرات در محیط خود بسیار سازگار هستند. این ویژگی با اندازه و پیچیدگی سلول ارتباط دارد. اشکال ساده با حداقل نیازهای رشد و سرعت رشد سریع می تواند طی چند روز نسل های سلولی زیادی را تشکیل دهد. تغییرات جزئی تصادفی در خصوصیات سلولی در طی آن نسل ها می تواند سلول جدیدی تولید کند که توانایی زنده ماندن در یک محیط تغییر یافته را داشته باشد. این سلول جدید به زودی می تواند بر محیط زیست مسلط شود. بسیاری از میکروب ها اطلاعات غیرمجاز را در اختیار دارند

شمارش میکروبی همچنین می تواند انجام شود تا مشخص شود آیا جمعیت درون سیستم پایدار ، در حال افزایش است یا کاهش می یابد معمولاً جمعیت پلانکتونی با استفاده از روش شمارش صفحات استاندارد روش ها کنترل می شود. با این حال ، همه موجودات موجود در فرآیند رسوب گذاری با این روش قابل شناسایی نیستند. باکتریهای بی هوازی ، مانند کاهنده سولفاتها که می توانند باعث خوردگی زیر رسوب شوند ، با روشهای فرهنگی هوازی آشکار نمی شوند. برای اطمینان از شناسایی این موجودات باید از تکنیک های ویژه استفاده

تنها اتکا بر مقدار آب ورودی، اطلاعات کافی درباره میزان رسوبگذاری سطحی در اختیار شما قرار نمی دهد. نتایج باید با توجه به شرایط عملیاتی در زمان جمع آوری نمونه تفسیر شود. به عنوان مثال ، در یک سیستم درمان نشده ، ممکن است جمعیت بیوفیلیمی سالم و پایدار وجود داشته باشد ، در حالی که در مقدار آب ورودی به دستگاه کم باشد برای تشخیص بهتر ، از تکنیک های نظارت بر میکروبی استفاده شود که امکان ارزیابی مستقیم بیشتر شرایط سطح را فراهم می آورد. تمیز کردن یک ناحیه سطح شناخته شده و موجودات برداشته شده در یک حجم شناخته شده از آب استریل امکان پذیر است. پس از ریختن این آب ، محاسبه تقریب تعداد موجودات موجود در سطح اصلی ممکن خواهد بود