سختی گیر ها

تفاوت سختی گیر های مغناطیسی و سختی گیر ها رزینی

سختی گیر های مغناطیسی و رزینی هر دو در اصل سختی را از آب نمی گیرند و قادر به حذف این سختی های و املاح موجود در آب بر خلاف بسیاری از دستگاه های تصفیه آب نیستند.

سختی گیر های مغناطیسی در واقع با استفاده از قدرت میدان مغناطیسی که در محدوده فعالیت خود ایجاد می کنند بر روی ترکیبات کلسیم و منیزیم به عنوان دو عامل تشکیل دهنده رسوب اثر می گذارند و این موضوع باعث تغییرات فیزیکی در این محلول ها می شود .

این موضوع سبب می شود تا این محلول ها نه تنها در بدنه اتصالات و لوله ها تمایلی به ته نشین شدن و تشکیل رسوب نداشته باشند بلکه با در نظر گرفتن این خاصیت و اینکه سیال در حرکت است باعث از بین رفتن سایر رسوبات قبلی در سیستم هم می شوند.

اما سختی گیر های رزینی به شکل دیگری عمل می کنند. آنها در واقع بر روی یون کلسیم و منیزیم تاثیر می گذارند. آنها خاصیت یونی این محلول ها را دریافت می کنند و با تغییر آن به سدیم و یا پتاسیم مانع رسوب گرفتن لوله ها و اتصالات می شوند.

از این رو عمده تفاوت این دو نوع سختی گیر را در تاثیرات متفاوت آنها بر روی محلول های آب باید عنوان کرد. همین تفاوت ها نقد ها و بحث های زیادی را به راه انداخته و هر یک به زعم خود هر یک را برتر از دیگری عنوان می کند.

سختی آب

مفاهیم مرتبط با سختی و سنگینی آب (TDS)
TDS مخفف عبارت Total Dissolved Solid به معنای " کل جامدات محلول" است. منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر
مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت « آلی » یا « معدنی » باشند.

مواد غیر آلی ( معدنی ) حل شده در آب شامل : مواد معدنی ، فلزات و گازها می باشند. بعضی از مواد آلی به صورت ذرات کلوییدی هستند 
اما بیشتر مواد آلی به صورت محلول هستند. آلاینده های آلی ممکن است باعث بو ، رنگ و طعم نامطبوع آب شوند
سختی آب بخاطر حضور املاح ( کاتیونها ) دو ظرفیتی در آب ایجاد می شود . از مهم ترین فلزات دو ظرفیتی که در آب یافت می شوند کلسیم و
منیزیم باید نامبرده شوند ( آهن و منگنز بندرت در آبهای سطحی در غلظت قابل توجهی وجود دارند ) همانطور که گفته شد آبهای زیرزمینی 
از نظر سختی غلظت بیشتری در مقایسه با آبهای سطحی دارا می باشند . اگر چه سختی از نظر بهداشتی هیچگونه مشکلی بوجود 
می آورد ولی باعث کف نکردن صابون میگردد و البته در دستگاههای حرارتی نیز رسوب ایجاد می نماید. آبهائی که سختی آنها کمتر از 50 میلی
گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم است نرم و چنانچه سختی تا 150 میلی گرم در لیتر باشد نسبتاَ سخت و بیش از 300 میلی گرم در لیتر را
خیلی سخت مینامند
برای اندازه گیری سختی از محلول EDTA استفاده می شود .این ملح در مجاورت کاتیونهای دو ظرفیتی تغییر رنگ میدهد.