تن تبرید

تن تبرید

می دانیم که یکی از یکاهای اندازه گیری جرم تن است و در سیستم های مختلف اندازه های مختلف دارد و در سیستم های متریک برابر 1000 کیلو گرم است. دو نوع دیگر به نام تن بزرگ (انگلیسی) برابر 2240 پوند (1016 کیلو گرم) و تن کوچک (آمریکایی) برابر 2000 پوند (907 کیلوگرم) رایج است.

تعریف تن تبرید : مقدار گرمایی که یک تن (تن کوچک) یخ با دمای 32 درجه فارنهایت در یک شبانه روز جذب می کند تا تمام آن به آب 32 درجه فارنهایت تبدیل شود.

سیبسیبس