تحقیق و توسعه در توچال تهویه ایرانیان

طراحی و توسعه محصولات جدید در شرکت توچال تهویه ایرانیان یک عامل بسیار مهم در این شرکت به شمار می‌آید. در صنایعی  که دارای تحولات سریع هستند، شرکتها می‌بایست طراحی‌ها و میزان محصولاتشان را به صورت پیوسته گسترش دهند. تغییرات پیوسته در فناوری، حضور رقبا و اولویت‌های در حال تغییر مشتریان، این گسترش را اجتناب ناپذیر کرده‌اند. یک شرکت بدون برنامه تحقیق و توسعه، اگر می‌خواهد که از قافله عقب نماند، می‌بایست بر اتحاد استراتژیک، تملک  و شبکه های کاری  تمرکز بیش از پیش داشته باشد لذا در شرکت فنی و مهندسی توچال تهویه ایرانیان بر این امر تاکید روزافزون وجود دارد و با ایجاد بخش R&D (تحقیق و توسعه) گامی در جهت مستحکم نمودن فعالیت های خود بر پایه دانش روز جهانی برداشته است که از این پس میتوان برای آشنایی با جدید ترین دستاوردهای این مجموعه به این صفحه مراجعه نموده و از تازه های صنعت تاسیسات برودتی کشور مطلع شوید.