توچال تهویه ایرانیان|تحقیق و توسعه|بیشتر بدانیم|مزیت و معایب برج های خنک کننده آب خنک

فرایند تبخیر و فرار گرما در برج های خنک کننده آب خنک

انلتنلتا

 مزایا  معایب
 برج تر نسبت به سیستم هوا خنک    دارای مصرف آب می باشد
 خنک سازی بیشتری انجام می دهد    در فصول سرد و زمستان دچار یخ زدگی می شود
 ظرفیت چیلر را افزایش می دهد.   نیاز به پالایش آب دارد تا در مقابل عوامل تخریبی مانند خوردگی مقاوم باشد.
 کم بودن هزینه اولیه نسبت به سیستم هوا خنک  
 انرژی کم تری نسبت به سیستم هوا خنک نیاز دارد   
 فضای کمتری اشغال می کند  

 

هزینه های مربوط به عملیاتی کردن سیستم هوا خنک و آب خنک در مقایسه با هم

 

ppppp