توچال تهویه ایرانیان|تحقیق و توسعه|بیشتر بدانیم|تاثیر فشار بر روی سیستم های خنک کننده

بازیابی فشار

تاثیر بازیابی فشار بر روی سیستم های خنک کننده

بازیابی فشار در واقع یک اثر منتقل شده از جریال گازی و مایعی می باشد ، که در تبدیل سرعت مایع به فشار تحت شرایط ایده آل و بدون اصطکاک رخ می دهد. این اثر همچین در حرکت معکوس یک سیال هم رخ می دهد : در اصل فشار با جریان یک سیال تبدیل میشود و تمامی این پدیده ها در شرایط کاملا ایده آل وجود دارند.در واقع نکاتی که گفته شد تحت یک سری قوانین مشخص و یک سری معادلات در جریان است.

قوانینی که در مورد تبدیل انرژی صحبت می کنند.در درون یک سیستم سرمایشی یا حتی یک برج خنک کننده سرعت هوا (سرعت هوای در گردش) مدام در حال تغییر است.

این به این معناست که پتانسیل بالایی برای تبدیل این اثرات وجود دارد. اگرچه تشخیصشان تا به امروز با سختی بوده. ولی مطالعه و تحقیق در باره تبدیل این اثرات کمک شایانی در بهبود سیستم های خنک کننده و برج های خنک کننده دارد. و به ارتباط مستقیم فشار بازیابی شده با سیستم فن در برج های خنک کننده توجه دارد که به هم مرتبط و تاثیر مستقیم دارند

*** قانون برنولی

دانشمند سویسی به نام دنیل برنولی اولین دانشمندی بود که اثر تبدیل انرژی سیال در جریال را بررسی کرد. ایشان فرمولی را ارائه دادند برای اثر شدت جاذبه و عوامل مختلف بروی سیال در حال حرکت.