PH

پی‌.اچ یا پ.هاش (PH) یک کمیت مهم لگاریتمی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد محلول در آب را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می‌مانند همچنین میزان ph مورد نیاز در صنایع ما بین 0 و 14 می باشد و عدد 7 برای مقدار پی اچ به معنای خنثی بودن آب مورد استفاده است همچنین در صورت نیاز و هماهنگی با شرکت ها و متخصصین این امر می توان مقدار ph آب را تا 8 نیز بالا برد لازم است بدانیم ph در برج های خنک کننده ارتباط مستقیم با سیکل تغلیظ آب دارد.

کاغذ پی اچ (P H): این معرف علاوه بر نشان دادن محیط اسیدی یا خنثی یا بازی میزان بازی یا اسیدی شدن محیط را هم نشان می‌دهد. برای مثال: رنگ کاغذ پی اچ آغشته به پرتقال نارنجی کمرنگ و آغشته به جوهر نمک قرمز پررنگ است.

مهم:اسید قوی آغشته به کاغذ پی اچ (قرمز) پررنگ و باز قوی آغشته به کاغذ پی اچ آبی پررنگ می‌شود.

نقش PH در برج های خنک کننده، به‌طور خلاصه : میتوان گفت اگر مقدار ph آب بالاتر از عدد 14 باشد آب در گردش رسوب گذار و حالت بازی شدید پیدا خواهد نمود که در زیر یک نمونه از تصاویر گرفته شده از دریچه ورود هوای برج خنک کننده را مشاهده می نمایید که در اثر رسوب نمکی در حال پوشیده شدن است.

نشست نمکی رسوبات آب1

حال اگر مقدار ph آب در گردش برج های خنک کننده از مرز عدد 0 پایینتر برود آب حالت اسیدی پیدا نموده و کم کم قطعات داخلی و بیرونی برج های خنک کننده که در معرض تماس با آن آب هستند شروع به فرسایش شدید و واکنش نشان دادن با اسید میکنند که در ذیل تصویری از قطعه کلگی توزیع آب یک واحد مسکونی را مشاهده می نمایید که دچار خوردگی و فرسایش شدید است.

فرسایش شدید قطعات در تماس با آب اسیدی2

همچنین در زیر میتوان با چند نوع از مواد بازی و یا اسیدی که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم آشنا شوید

ی