پیام هفته

پروفسور لئونارد جی. گلیک، استاد مدیریت و توسعه سازمانی در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، هنر انگیزه دادن به کارمندان برای زندگی را تدریس می کند. او در مصاحبه با فوربس، چند راهنمایی کوچک به مدیران و کارآفرینان درباره خوشحال و سازنده نگه داشتن کارمندان ارائه می کند که یک نمونه از آن را میخوانید : مهم نیست شما چه می سازید، چه چیزی اختراع می کنید یا چه چیزی می فروشید؛ باید بدانید که شرکت یا کسب و کار شما بدون کارمندانتان پیشروی نمی کند. مدیران اجرایی، مؤسسین شرکت و مدیران دنیا می دانند که راضی و متحد نگه داشتن کارمندان و افرادی که زیر دستشان کار می کنند، فرق بین پیروزی و شکست را تعیین می کند.

حضور وزیر محترم صنعت در غرفه شرکت پرتو آبگردان


برج های خنک کننده شهر نیویورک